Xin Chào Quý Vị Đến Với Website Trường Tiểu Học Tân Hiệp.
Loading...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Quốc Huy
Ngày gửi: 09h:22' 11-12-2014
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 83 /KH – TrTH Tân Hiệp , ngày 14 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Năm học: 2013 - 2014

Căn cứ vào kế hoạch số /KH – TrTH ngày tháng 9 năm 2013 kế hoạch năm học 2013 – 2014 của trường tiểu học Tân Hiệp;
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, giáo viên giai đoạn 2011 – 2015;
Trường Tiểu học Tân Hiệp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2013 - 2014 như sau,
I. Mục đích, yêu cầu
Nâng cao kiến thức cơ bản cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về kiến thức của đội ngũ.
Nâng cao năng lực sư phạm của cán bộ, giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy hiện nay .
* Mục tiêu chung:
Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện được yêu cầu giáo dục và giảng dạy.
* Mục tiêu cụ thể:
- Số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo 100%, trong đó 84% trên chuẩn ( trừ Bảo vệ, phục vụ).
- Về phương pháp giảng dạy (Thông qua dự giờ, chuyên đề , hội thảo , thanh kiểm tra thường xuyên và thanh tra toàn diện trong năm học):
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Tốt đạt 86 %.
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Khá đạt 14%.
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Đạt yêu cầu đạt 0 %.
+ Đánh giá CM theo QĐ 14: 100% đạt từ loại khá trở lên.
100 % cán bộ giáo viên có trình độ A tin học, 85% có chứng chỉ A ngoại ngữ.
Sử dụng vi tính vào soạn giảng 100% .
II. Thực trạng :
Trình độ văn hoá :
Trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT : 100 đ/c
Nghiệp vụ chuyên môn, chính trị :
Tỉ lệ đạt chuẩn GV: 25/25 – 100% trong đó trên chuẩn: 21/25 đạt 84 %.
Chuyên môn: ĐH: 15, CĐ: 8; Quản lý: ĐHQL: 1, BDCBQL: 1; Chính trị: Trung cấp : 1; Tin học: A,B: 25, Anh Văn: 20.
BGH: Chuyên môn: ĐH: 2, CĐ: 1; Quản lý: ĐH: 2, BDCBQL: 1; Chính trị: Trung cấp : 3; Tin học, Anh Văn: 3/3 đều đạt từ chứng chỉ A trở lên.
Nhân viên: Chuyên môn: ĐH: 1, CĐ: 4, TH: 1, 5 BV – PV không có CM; Tin học: A: 5, Anh Văn: 2.
Hiện nay: Trường có 4 CBGV học nâng cao lên trình độ ĐH: 01 CBQL học ĐHSP ( đ/c Nguyệt) , 01 giáo viên đang học Đại học Anh văn ( đ/c Dung) , 01 học đại học TDTT ( đ/c Lộc), 1 GV học ĐH từ xa Huế ( đ/c Thuần).
Tay nghề :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường 21 đ/c.
Giáo viên giỏi cấp huyện 03 đ/c.
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 0 đ/c.
100% GV xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.
III. Bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng:
- Kiến thức cơ bản theo chương trình sách giáo khoa cấp tiểu học.
- Nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học sinh .
- Các kiến thức về tự nhiên - xã hội phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục (Tạp chí chuyên ngành , tài liệu tham khảo khác)
- Bồi dưỡng các kiến thức về tự nhiên - xã hội liên quan đến công tác giáo dục và giảng dạy.
- Triển khai các văn bản hướng dẫn của BGD&ĐT , SGD&ĐT , PGD & ĐT ban hành . Các thông tư, nghị định liên quan đến giaó dục của chính phủ.
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường : Chuyên đề hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức , kỹ năng các môn học; Chuyên đề tổ chức HĐ GD NGLL; Chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống; Chuyên đề tích hợp giáo dực môi trường trong các môn học ;CĐ sử dụng NLTK&HQ…
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ Anh Văn, tin học.
2. Việc sử dụng tài liệu bồi dưỡng
- Sử dụng các văn bản hướng dẫn các cấp ;
 
Gửi ý kiến